Những dấu mốc 75 năm xây dựng và phát triển đất nước
#IG-17456

Chính trị - Ngoại giao

Những dấu mốc 75 năm xây dựng và phát triển đất nước

Hà Nội (TTXVN 28/8) 75 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới
Xuất bản:Thứ sáu, 28/08/2020 07:36 (GMT+7)