Những con số về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
#IG-20221

Chính trị - Ngoại giao

Những con số về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hà Nội (TTXVN 19/5) Việc chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. Cả nước có 69.198.594 người sẽ thực hiện quyền bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Xuất bản:Thứ tư, 19/05/2021 16:12 (GMT+7)
Chuyên đề: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV