Những con số nổi bật về COVID-19 trên thế giới (tính đến 16h30 ngày 3/4/2020)