Những chương trình, dự án lớn về phòng chống thiên tai
#IG-20242

Thiên tai - Tai nạn

Những chương trình, dự án lớn về phòng chống thiên tai

Hà Nội (TTXVN 22/5) Hôm nay 22/4 là Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai của Viêt Nam. Giai đoạn 2016-2020, các chương trình, dự án phòng, chống thiên tai được thực hiện đã góp phần nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản; tạo điều kiện phát triển và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.
Xuất bản:Thứ bảy, 22/05/2021 08:30 (GMT+7)