Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Những chiến công xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Những chiến công xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Hà Nội (TTXVN 9/12) Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), Quân đội nhân dân Việt Nam cùng nhân dân cả nước đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, đưa miền Bắc được giải phóng, tạo cơ sở và điều kiện vững chắc để quân và dân ta tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

 • Ngày:
  09/12/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ