Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Những chiến công xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược

Những chiến công xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược

Hà Nội (TTXVN 12/12) Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), Quân đội nhân dân Việt Nam vừa làm tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ miền Bắc XHCN, vừa cùng toàn dân chiến đấu và chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

 • Ngày:
  12/12/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ