Những chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025
#IG-21170

Kinh tế - Hội nhập

Những chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025

Hà Nội (TTXVN 12/8) Theo Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, tốc độ tăng trưởng GDP cả nước bình quân 5 năm khoảng 6,5-7% GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 4.700-5.000 USD.
Xuất bản:Thứ năm, 12/08/2021 06:22 (GMT+7)