Những câu hỏi về giá năng lượng “leo thang” trên toàn cầu