Nhìn lại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 - Những điều chưa từng có tiền lệ