Nhiều nước tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi