Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã tiêm vaccine phòng COVID-19