Nhiệm vụ của cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà (phần 2)
#IG-21318

Y tế - Cộng đồng

Nhiệm vụ của cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà (phần 2)

Hà Nội (TTXVN 27/8) Theo Quyết định 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế, nhiệm vụ của cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà là phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và xử trí cấp cứu, chuyển viện cho bệnh nhân.
Xuất bản:Thứ sáu, 27/08/2021 05:58 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19