Nhiệm vụ của cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà (phần 1)
#IG-21317

Y tế - Cộng đồng

Nhiệm vụ của cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà (phần 1)

Hà Nội (TTXVN 27/8) Theo Quyết định 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế, nhiệm vụ của cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà phải thực hiện là: Đánh giá người nhiễm theo các tiêu chí quy định, lập danh sách quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà; hướng dẫn người nhiễm COVID-19 theo dõi sức khỏe tại nhà; khám bệnh và theo dõi sức khỏe người nhiễm COVID-19.
Xuất bản:Thứ sáu, 27/08/2021 05:56 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19