Nhật Bản: Ba thương hiệu lớn “lao dốc không phanh”