Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn - Người khắc họa chiến tranh bằng âm điệu

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn - Người khắc họa chiến tranh bằng âm điệu

Hà Nội (TTXVN 8/3) Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sinh ngày 10/3/1929, cách đây vừa tròn 90 năm. Ông thuộc thế hệ những nghệ sĩ trưởng thành trong Cách mạng Tháng Tám. Ông bước vào đời là bước vào cuộc cách mạng lớn của dân tộc và làm nghệ thuật cũng chính là để phục vụ cuộc cách mạng giải phóng con người.

 • Ngày:
  08/03/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Nhân vật - Sự kiện
 • [Download]
 • Trang chủ