Nhà văn Sơn Tùng: Người viết về Bác Hồ thành công nhất
#IG-20892

Nhân vật - Sự kiện

Nhà văn Sơn Tùng: Người viết về Bác Hồ thành công nhất

Hà Nội (TTXVN 23/7) Nhà văn Sơn Tùng, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Búp sen xanh” viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa qua đời tại Hà Nội. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm văn học xuất sắc và thành công nhất về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xuất bản:Thứ sáu, 23/07/2021 13:16 (GMT+7)