Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Nhà máy thông minh trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0

Nhà máy thông minh trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0

Hà Nội (TTXVN /6) Sản xuất thông minh được nhìn nhận là hướng đi tất yếu trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0. Viễn cảnh các nhà máy thông minh, trong đó máy móc được kết nối Internet và liên kết với nhau qua một hệ thống có thể tự hình dung toàn bộ quy trình sản xuất rồi đưa ra quyết định, không còn xa xôi nữa.

 • Ngày:
  04/06/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ