Nguyên tắc, thời gian, hình thức vận động bầu cử
#IG-02730

Chính trị - Ngoại giao

Nguyên tắc, thời gian, hình thức vận động bầu cử

Hà Nội (TTXVN 10/5) Ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (ngày 22/5/2016) sắp đến, công tác vận động bầu cử đang được các ứng cử viên thực hiện.
Xuất bản:Thứ ba, 10/05/2016 15:35 (GMT+7)