Người trên 18 tuổi đã mắc COVID-19: Tiêm mũi 3 ngay sau khi khỏi bệnh, mũi 4 ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng
#IG-104738

Y tế - Cộng đồng

Người trên 18 tuổi đã mắc COVID-19: Tiêm mũi 3 ngay sau khi khỏi bệnh, mũi 4 ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng

Hà Nội (TTXVN 6/8) Tại hướng dẫn mới nhất về thời gian tiêm vaccine COVID-19, Bộ Y tế nêu rõ người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 ngay sau tiêm mũi 2 ba tháng, tiêm mũi 4 ngay sau tiêm mũi 3 bốn tháng Người từ 12- dưới 18 tuổi tiêm mũi 3 ngay sau tiêm mũi 2 năm tháng...
Xuất bản:Thứ bảy, 06/08/2022 18:19 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19