Người nhiễm COVID-19 theo dõi sức khỏe tại nhà: Nội dung theo dõi sức khỏe hàng ngày
#IG-21306

Y tế - Cộng đồng

Người nhiễm COVID-19 theo dõi sức khỏe tại nhà: Nội dung theo dõi sức khỏe hàng ngày

Hà Nội (TTXVN 25/8) Theo Quyết định 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế, cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà có trách nhiệm hướng dẫn người nhiễm COVID-19 thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi sức khỏe. Người nhiễm COVID-19 tự theo dõi sức khỏe và điền vào Phiếu theo dõi sức khỏe 2 lần/ngày (sáng, chiều) hoặc khi có các dấu hiệu cần chuyển viện cấp cứu, điều trị.
Xuất bản:Thứ tư, 25/08/2021 14:38 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19