Người lao động được hưởng tối thiểu 300% tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết
#IG-11917

Văn hóa - Xã hội

Người lao động được hưởng tối thiểu 300% tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết

Hà Nội (TTXVN 15/1) Làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, người lao động* sẽ được trả lương làm thêm giờ ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường nếu làm việc ban ngày và bằng 390% nếu làm việc vào ban đêm.
Xuất bản:Thứ ba, 15/01/2019 15:25 (GMT+7)