Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Người dân phải trả bao nhiêu tiền điện theo đề xuất của Bộ Công thương?

Người dân phải trả bao nhiêu tiền điện theo đề xuất của Bộ Công thương?

Hà Nội (TTXVN 13/8) Đối với các hộ sử dụng dưới 700 số điện, nếu chọn phương án 5 bậc thang, tiền điện sẽ gần như không thay đổi so với hiện tại.

 • Ngày:
  13/08/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ