Người đã tiêm 2 mũi Vero Cell thì tiêm mũi thứ 3 bằng vaccine nào?
#IG-42696

Y tế - Cộng đồng

Người đã tiêm 2 mũi Vero Cell thì tiêm mũi thứ 3 bằng vaccine nào?

Hà Nội (TTXVN 10/1) Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị các địa phương có thể sử dụng vaccine AstraZeneca, vaccnine Vero Cell (Sinopharm) hoặc vaccine mRNA để tiêm liều bổ sung đối với các đối tượng đã tiêm liều cơ bản bằng vaccine Vero Cell (Sinopharm).
Xuất bản:Thứ hai, 10/01/2022 06:16 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19