Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử  có thể bị phạt tù đến 3 năm