Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Ngoại giao Việt Nam đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Ngoại giao Việt Nam đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Hà Nội (TTXVN 2/9) 75 năm qua, vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đã góp phần duy trì, củng cố môi trường hòa bình ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độXHCN, đồng thời cũng đóng góp tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

 • Ngày:
  02/09/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ