Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025
#IG-20971

Kinh tế - Hội nhập

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025

Hà Nội (TTXVN 28/7) Chiều 27/7/2021, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 với 475/477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội).
Xuất bản:Thứ tư, 28/07/2021 17:33 (GMT+7)