Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Nghị quyết “tam nông” tạo đà phát triển nông nghiệp bền vững

Nghị quyết “tam nông” tạo đà phát triển nông nghiệp bền vững

Hà Nội (TTXVN 27/11) Sau 10 năm (2008-2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X (Nghị quyết 26 NQ/TW ngày 5/8/2008), nông nghiệp, nông dân và nông thôn của nước ta đã có những chuyển biến mạnh mẽ.

 • Ngày:
  27/11/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ