Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
#IG-20870

Y tế - Cộng đồng

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 21/7) Ngày 20/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng chống dịch COVID-19. Nội dung gồm các chỉ đạo định hướng hoạt động phòng chống dịch trong giai đoạn mới.
Xuất bản:Thứ tư, 21/07/2021 15:04 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19