Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021: 9 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí
#IG-19391

Y tế - Cộng đồng

Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021: 9 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí

Hà Nội (TTXVN 27/2) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19. Nghị quyết nêu rõ 9 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí.