Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Nghệ thuật Bài Chòi - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Nghệ thuật Bài Chòi - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Hà Nội (TTXVN 5/5) Nghệ thuật Bài Chòi là một hình thức sinh hoạt văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống đặc sắc của người dân các tỉnh Trung bộ Việt Nam bao gồm các loại hình âm nhạc, thơ, diễn xuất sân khấu, hội họa, văn học… được biểu đạt dưới hình thức hội chơi Bài Chòi và trình diễn Bài Chòi.

 • Ngày:
  05/05/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ