Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh:  Nghệ sĩ sân khấu, diễn viên gạo cội của nền điện ảnh nước nhà