Ngày Trẻ em Thế giới 20/11 - Ngày hành động vì trẻ em và của trẻ em
#IG-14555

Văn hóa - Xã hội

Ngày Trẻ em Thế giới 20/11 - Ngày hành động vì trẻ em và của trẻ em

Hà Nội (TTXVN 20/11) Ngày Trẻ em Thế giới 20/11 hằng năm là ngày hành động vì trẻ em và của trẻ em. Năm nay, ngày này càng đặc biệt khi đánh dấu 30 năm Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em - 30 năm thay đổi cuộc sống của trẻ em khắp thế giới.
Xuất bản:Thứ tư, 20/11/2019 11:52 (GMT+7)