Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Ngày Trái đất vượt giới hạn ngày càng đến sớm hơn

Ngày Trái đất vượt giới hạn ngày càng đến sớm hơn

Hà Nội (TTXVN 29/7) Ngày 29/7 là ngày Trái đất vượt giới hạn (Earth Overshoot Day) của năm 2019 - tức ngày con người dùng hết lượng tài nguyên Trái đất có thể đáp ứng cho cả năm 2019.

 • Ngày:
  29/07/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ