Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam 6/1/1946: Những giá trị lịch sử
#IG-116149

Chính trị - Ngoại giao

Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam 6/1/1946: Những giá trị lịch sử

Hà Nội (TTXVN 6/1) Ngày 6/1/1946 đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử nước ta khi lần đầu tiên người dân Việt Nam thông qua lá phiếu của mình được quyền trực tiếp lựa chọn, bầu những người có tài, có đức vào Quốc hội để gách vác công việc nước nhà. Thành công của cuộc Tổng tuyển cử đã đánh dấu sự ra đời của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, ngày nay là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Xuất bản:Thứ sáu, 06/01/2023 05:53 (GMT+7)