Ngày Thính lực thế giới 3/3: 25% dân số thế giới có nguy cơ mắc bệnh thính giác năm 2050