Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 2/4/2022:  Giáo dục hòa nhập chất lượng cho tất cả
#IG-63459

Y tế - Cộng đồng

Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 2/4/2022: Giáo dục hòa nhập chất lượng cho tất cả

Hà Nội (TTXVN 2/4) Ngày 18/12/2007, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 62 thông qua một Nghị quyết đặc biệt số A/RES/62/139. Theo đó, ngày 2/4 hàng năm được công nhận là Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ, với mục đích kêu gọi cộng đồng tăng cường sự quan tâm và hiểu biết về hội chứng này. Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ năm 2022 có chủ đề "Giáo dục hòa nhập chất lượng cho tất cả".
Xuất bản:Thứ bảy, 02/04/2022 05:57 (GMT+7)