Ngày Tê giác thế giới 22/9: 5 loài tê giác còn tồn tại trên thế giới
#IG-21581

Văn hóa - Xã hội

Ngày Tê giác thế giới 22/9: 5 loài tê giác còn tồn tại trên thế giới

Hà Nội (TTXVN 22/9) Thế giới hiện có 5 loài tê giác, 3 trong số đó đang trong tình trạng cực kỳ nguy cấp. Những nỗ lực bảo tồn tê giác đạt được một số kết quả nhất định, song chưa đủ để giữ cho số lượng loài tê giác cực kỳ nguy cấp Sumatra khỏi bị suy giảm.
Xuất bản:Thứ tư, 22/09/2021 15:58 (GMT+7)