Ngày Sức khỏe Thế giới 7/4/2022: Hành tinh của chúng ta, sức khỏe của chúng ta
#IG-63501

Y tế - Cộng đồng

Ngày Sức khỏe Thế giới 7/4/2022: Hành tinh của chúng ta, sức khỏe của chúng ta

Hà Nội (TTXVN 7/4) “Hành tinh của chúng ta, sức khỏe của chúng ta” được WHO chọn làm chủ đề cho Ngày Sức khỏe Thế giới 2022 nhằm tập trung sự chú ý toàn cầu vào các hành động cấp bách cần thiết để giữ cho con người và hành tinh khỏe mạnh.
Xuất bản:Thứ năm, 07/04/2022 05:36 (GMT+7)