Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới 2019: Phòng tránh tự tử

Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới 2019: Phòng tránh tự tử

Hà Nội (TTXVN 10/10) Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới 10/10/2019 có chủ đề “Phòng tránh tự tử”, với mục đích nâng cao nhận thức về tình trạng tự tử trên toàn cầu và vai trò của mỗi người trong việc ngăn chặn tự tử.

 • Ngày:
  10/10/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ