Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2023: Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn
#IG-116608

Kinh tế - Hội nhập

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2023: Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn

Hà Nội (TTXVN 15/3) Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương phát động. Năm 2023, với Chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của thông tin đối với sự an toàn của người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn, thanh toán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ.
Xuất bản:Thứ tư, 15/03/2023 05:50 (GMT+7)