Ngày Quốc tế hành động vì các dòng sông 14/3: Bảo vệ mạch sống của các hệ sinh thái
#IG-63243

Văn hóa - Xã hội

Ngày Quốc tế hành động vì các dòng sông 14/3: Bảo vệ mạch sống của các hệ sinh thái

Hà Nội (TTXVN 14/3) Ngày Quốc tế Hành động vì các dòng sông (14/3) là dịp để các quốc gia trên thế giới cùng chung tiếng nói bảo vệ các dòng sông - mạch sống của các hệ sinh thái; đề ra những chính sách quản lý công bằng, phát triển bền vững; tìm những giải pháp tốt hơn liên quan đến nước và năng lượng; hợp tác trong xử lý ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh nguồn nước.
Xuất bản:Thứ hai, 14/03/2022 06:00 (GMT+7)