Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 22/5:  Những hành động vì đa dạng sinh học
#IG-74028

Văn hóa - Xã hội

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 22/5: Những hành động vì đa dạng sinh học

Hà Nội (TTXVN 22/5) Ngày 22/5 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, với mục đích tăng cường sự hiểu biết và nhận thức của con người về các vấn đề đa dạng sinh học. Năm 2022, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học có chủ đề “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”. Vì vậy, việc mà chúng ta cần làm ngay bây giờ là cùng hành động để hướng đến tương lai, làm thay đổi thế giới bằng những tín hiệu tích cực cho thế hệ mai sau.
Xuất bản:Chủ nhật, 22/05/2022 06:00 (GMT+7)