Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5: Khủng hoảng tuyệt chủng và suy giảm loài
#IG-16362

Văn hóa - Xã hội

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5: Khủng hoảng tuyệt chủng và suy giảm loài

Hà Nội (TTXVN 22/5) Ngày 22/5 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học.