Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone (16/9/2021): Làm mát thế giới, bảo quản thực phẩm và vaccine
#IG-21501

Văn hóa - Xã hội

Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone (16/9/2021): Làm mát thế giới, bảo quản thực phẩm và vaccine

Hà Nội (TTXVN 16/9) Ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone được tổ chức vào ngày 16/9 hằng năm nhằm tăng cường sự hiểu biết về Nghị định thư Montreal, nâng cao nhận thức và truyền tải các thông điệp về bảo vệ tầng ozone tới các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã hội.
Xuất bản:Thứ năm, 16/09/2021 06:02 (GMT+7)