Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5: Những giá trị của bảo tàng
#IG-73988

Văn hóa - Xã hội

Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5: Những giá trị của bảo tàng

Hà Nội (TTXVN 18/5) Bảo tàng có sức mạnh biến đổi thế giới xung quanh chúng ta. Bảo tàng là nơi khám phá có một không hai, là nơi dạy ta về quá khứ và mở mang những ý tưởng mới - hai bước thiết yếu để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. “Sức mạnh của Bảo tang” là chủ đề Ngày Quốc tế Bảo tàng 2022.
Xuất bản:Thứ tư, 18/05/2022 05:37 (GMT+7)