Ngày Nước thế giới 22/3/2021: Những thông điệp về giá trị của nước
#IG-19581

Văn hóa - Xã hội

Ngày Nước thế giới 22/3/2021: Những thông điệp về giá trị của nước

Hà Nội (TTXVN 22/3) Ngày Nước thế giới 22/3/2021 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Giá trị của nước” để nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu.
Xuất bản:Thứ hai, 22/03/2021 10:46 (GMT+7)