Ngày Nhà vệ sinh Thế giới 19/11/2020: Vệ sinh bền vững và biến đổi khí hậu
#IG-18395

Văn hóa - Xã hội

Ngày Nhà vệ sinh Thế giới 19/11/2020: Vệ sinh bền vững và biến đổi khí hậu

Hà Nội (TTXVN 19/11) Ngày Nhà vệ sinh thế giới 19/11/2020 có chủ đề Vệ sinh bền vững và biến đổi khí hậu, nhằm nhấn mạnh vai trò của hệ thống vệ sinh bền vững, thích ứng được trước biến đổi khí hậu để đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người.
Xuất bản:Thứ năm, 19/11/2020 00:30 (GMT+7)