Ngày hội non sông
#IG-20252

Chính trị - Ngoại giao

Ngày hội non sông

Hà Nội (TTXVN 23/5) Chủ Nhật 23/5/2021 là ngày hội toàn dân để cử tri thể hiện và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp
Xuất bản:Chủ nhật, 23/05/2021 05:22 (GMT+7)
Chuyên đề: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV