Ngày Hội chứng Down thế giới 21/3: Hội chứng Down: Những điều cần biết
#IG-116657

Y tế - Cộng đồng

Ngày Hội chứng Down thế giới 21/3: Hội chứng Down: Những điều cần biết

Hà Nội (TTXVN 21/3) Ngày 21/3 hằng năm được chọn là Ngày Hội chứng Down thế giới, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo ra tiếng nói toàn cầu để vận động cho quyền lợi, sự hòa nhập và phúc lợi cho những bệnh nhân mang hội chứng Down. Việt Nam mỗi năm có khoảng 1.400-1.800 trẻ mắc hội chứng Down.
Xuất bản:Thứ ba, 21/03/2023 06:08 (GMT+7)