Ngày Đất ngập nước Thế giới 2/2: Hãy yêu quý, bảo vệ và phục hồi đất ngập nước
#IG-62853

Kinh tế - Hội nhập

Ngày Đất ngập nước Thế giới 2/2: Hãy yêu quý, bảo vệ và phục hồi đất ngập nước

Hà Nội (TTXVN 2/2) Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, vì ngày 30/8/2021, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết lấy ngày 2/2 hàng năm là Ngày Đất ngập nước Thế giới, mở đầu cho tầm nhìn toàn cầu lớn hơn cho các vùng đất ngập nước.
Xuất bản:Thứ tư, 02/02/2022 07:09 (GMT+7)